Dobrovolníci

Dobrovolnictví nabízí mládeži možnost, jak smysluplně vyplnit svůj volný čas a zároveň si rozšířit obzory, získat nové přátele a zkušenosti. Dobrovolnicí se učí komunikovat s veřejností a prostřednictví participace se zapojují do dění ve městě. Vytvářejí si tak povědomí o kulturních, politických i historických souvislostech v našem regionu. Jejich hlavním cílem je pomoci druhým bez nároku na finanční odměnu. Tito mladí lidé chtějí pomáhat v sociální sféře, seniorům, dětem, hendikepovaným a přírodě.

Schůzky probíhají každé úterý od 17:00 – 18:00.

Kontakt na koordinátorku: kcbakov@spokojeny-svet.cz

+420 607 776 382

X