Podporují nás

 

Cíl projektu:
Cílem projektu je zajistit poskytování základního sociálního poradenství tak, aby se stalo součástí základní infrastruktury, služeb města, sociální poradenství bude poskytováno všem cílovým skupinám, bude vedena evidence tohoto poradenství.

Dalším cílem je vybudování komunitního centra a nastartování komunitního života ve městě, včetně spolupráce jednotlivých neziskových organizací. Jednou z klíčových aktivit je komunitní práce s jednotlivými cílovými skupinami a prohlubování spolupráce mezi aktéry komunitního života ve městě.

Realizační tým projektu:
Mgr. Jana Štěpánová – hlavní manažer projektu
Bc. Tereza Kulíková – sociální pracovník
Mgr. Kateřina Havelková – farářka Čs. církve husitské
Mgr. Petra Beranová – zástupce rodinného centra Bakovánek
PhDr. Jana Bímová – finanční manažer projektu

Odborný garant projektu:
Bc. Lucie Žáková

X