Integrovaný regionální operační program

Projekt: Komunitní centrum Bakov nad Jizerou CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009528

 

Tento projekt vybuduje stavebně technické zázemí pro komunitní centrum, kde budou jednotlivé komunity z Bakova nad Jizerou a okolí budovat a rozvíjet svoje aktivity, řešit svoje problémy,​ uspokojovat svoje potřeby na poli společenském, kulturním a vzdělávacím. V rámci KC bude​ poskytováno poradenství v řešení základních životních situací, bude podporována komunikace mezi​ komunitou a dalšími subjekty. Bez stálého zázemí nelze zamýšlené aktivity komunit zajistit.

Projekt má​ dva partnery Náboženskou obec Církve československé husitské v Bakově nad Jizerou a Rodinné centrum Bakovánek, z.s.

 

Projekt je finančně podporován z Integrovaného regionálního operačního programu.

 

 

 

 

X