Operační program Zaměstnanost

 

Projekt: Komunitní centrum Bakov nad Jizerou CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010215

Cílem projektu je vytvořit funkční komunitní centrum v Bakově nad Jizerou, a to na základě spolupráce s několika neziskovými organizacemi, které se dlouhodobě věnují aktivitám pro CS. V rámci projektu by mělo dojít k zajištění základního sociálního poradenství, které je v místě realizace projektu poskytováno nedostatečně, ke koordinaci a spolupráci zapojených subjektů, zefektivnění jejich práce a vytvoření aktivit pro CS, po kterých je poptávka, ale které zde nejsou prozatím zajišťovány.

Projekt má​ dva partnery Náboženskou obec Církve československé husitské v Bakově nad Jizerou a Rodinné centrum Bakovánek, z.s.

 

Projekt je finančně podporován z Operačního programu Zaměstnanost.

 

 

X