Operační program Zaměstnanost

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Projekt: Podpora komunitních aktivit MAS Boleslavsko CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010215

Cílem projektu je podpořit komunitní aktivity pro seniory a rodiny s dětmi a podporu rodin. Budeme realizovat komunitní tábory, provozovat komunitní centrum a realizovat aktivity na podporu rodin.  Do projektu budou zapojeny obě neziskové organizace, tj. Komunitní centrum Spokojený svět, z. ú. i Spokojený svět z.s., jako partneři s finanční spoluúčastí, realizátorem projektu je MAS Boleslavsko, z.ú.

Anotace projektu:

Projekt se zaměřuje na komunitní aktivity pro různé cílové skupiny na území MAS Boleslavsko. Cílem je zajistit podporu v zaměstnání osobám ohroženým sociálním vyloučením a podpořit komunitní aktivity pro seniory a rodiny s dětmi. Ve spolupráci s partnery budou realizovány komunitní tábory, bude podpořen provoz komunitního centra a aktivity na podporu rodin, také bude poskytováno dluhové poradenství, aktivizační setkání pro osoby s nízkou úrovní kvalifikace, a to pro více než 200 účastníků.

Projekt: Komunitní centrum Bakov nad Jizerou CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010215

Cílem projektu je vytvořit funkční komunitní centrum v Bakově nad Jizerou, a to na základě spolupráce s několika neziskovými organizacemi, které se dlouhodobě věnují aktivitám pro CS. V rámci projektu by mělo dojít k zajištění základního sociálního poradenství, které je v místě realizace projektu poskytováno nedostatečně, ke koordinaci a spolupráci zapojených subjektů, zefektivnění jejich práce a vytvoření aktivit pro CS, po kterých je poptávka, ale které zde nejsou prozatím zajišťovány.

Projekt má​ dva partnery Náboženskou obec Církve československé husitské v Bakově nad Jizerou a Rodinné centrum Bakovánek, z.s.

Projekt je finančně podporován z Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt: Spokojený svět – školní klub, č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016299

Cílem projektu je vytvoření dětského klubu, který bude otevřen žákům prvního stupně v době školního vyučování po dobu, která je potřebná pro zajištění péče o děti po dobu trvání zaměstnání rodičů. Školní klub je odezvou na nedostatečnou kapacitu školní družiny při základní škole v Bakově nad Jizerou. Školní klub bude provozován v Komunitním centru Spokojený svět na adrese ul. 5. května 513, kde má k dispozici klubovnu s příslušenstvím a zahradu.

Projekt je finančně podporován z Operačního programu Zaměstnanost.

X