Operační program Zaměstnanost

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

 

Projekt: Komunitní centrum Bakov nad Jizerou CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010215

Cílem projektu je vytvořit funkční komunitní centrum v Bakově nad Jizerou, a to na základě spolupráce s několika neziskovými organizacemi, které se dlouhodobě věnují aktivitám pro CS. V rámci projektu by mělo dojít k zajištění základního sociálního poradenství, které je v místě realizace projektu poskytováno nedostatečně, ke koordinaci a spolupráci zapojených subjektů, zefektivnění jejich práce a vytvoření aktivit pro CS, po kterých je poptávka, ale které zde nejsou prozatím zajišťovány.

Projekt má​ dva partnery Náboženskou obec Církve československé husitské v Bakově nad Jizerou a Rodinné centrum Bakovánek, z.s.

 

Projekt je finančně podporován z Operačního programu Zaměstnanost.

 

 

Projekt: Spokojený svět – školní klub, č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016299

Cílem projektu je vytvoření dětského klubu, který bude otevřen žákům prvního stupně v době školního vyučování po dobu, která je potřebná pro zajištění péče o děti po dobu trvání zaměstnání rodičů. Školní klub je odezvou na nedostatečnou kapacitu školní družiny při základní škole v Bakově nad Jizerou. Školní klub bude provozován v Komunitním centru Spokojený svět na adrese ul. 5. května 513, kde má k dispozici klubovnu s příslušenstvím a zahradu.

 

Projekt je finančně podporován z Operačního programu Zaměstnanost.

 

X