Podporují nás

 

Projekt reg. č. žádosti: 23/009/19210/120/215/000290

PODPORA CELOROČNÍCH AKTIVIT MLÁDEŽE S KOŇMI

je spolufinancován Evropskou unií v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova

Hlavní cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Boleslavsko, z. ú.

Výsledkem projektu je pořízení vybavení – dětská pony sedla, postroje pro poníky, vybavení jízdárny a úložný prostor pro vybavení a další vybavení potřebné pro aktivity s koňmi. Vybavení bude využíváno pro celoroční aktivity dětí a mládeže při pobytu u koní a práci s koňmi. Pořízení nového vybavení pomůže Spokojenému světu připravit bezpečné zázemí pro celoroční práci s dětmi i příměstské tábory.

 

Informace o projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009320 Spokojený svět – příměstské tábory 

V rámci projektu jsou zorganizovány příměstské tábory zaměřené na pobyt dětí v přírodě, děti se v rámci aktivit seznámení s lesem a přírodou, naučí se pečovat o koně a základům jezdeckého sportu.

Cílem projektu je zabezpečit rodičům atraktivní zabezpečení dětí po dobu letních prázdnin, kdy mají rodiče pracovní povinnosti, dalším cílem je naučit děti blízkému vztahu k přírodě, ukázat jim, že existují jiné aktivity než sledování televize a hraní počítačových her, naučit je vztahu ke zvířatům a přírodě.

Projekt je podpořen z OP Zaměstnanost.

Informace o projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015959 Příměstské tábory Bakov nad Jizerou

V rámci projektu jsou po dobu školních prázdnin organizovány příměstské tábory zaměřené na různé atraktivní aktivity dětí, vždy tematicky zaměřené (pohádky, indiáni, jezdecký tábor apod.). Kromě doby letních prázdnin jsou tábory organizovány také v době podzimních a jarních prázdnin.

Cílem projektu je zabezpečit rodičům atraktivní zabezpečení dětí po dobu letních prázdnin, kdy mají rodiče pracovní povinnosti, dalším cílem je naučit děti blízkému vztahu k přírodě, ukázat jim, že existují jiné aktivity než sledování televize a hraní počítačových her, naučit je vztahu ke zvířatům a přírodě.

Projekt je podpořen z OP Zaměstnanost.

X