City Star


Informace o projektu:

„CITY STAR aneb starostou nanečisto“ realizoval spolek Spokojený svět z.s. a byl finančně podpořen z programu „Naplňování koncepce podpory dětí a mládeže ve Středočeském kraji v roce 2017“.

V rámci tohoto projektu jsme vstoupili do úzké spolupráce se Základní školou v Bakově nad Jizerou, kde 1x týdně nebo 1x za čtrnáct dní probíhá pravidelné setkání s žáky 9. tříd, kteří jsou seznamováni s komunální politikou, komisemi rady města a výbory zastupitelstva. V rámci projektu je naplánována návštěva Středočeského kraje (12.12.2017) a také jednání s komisí životního prostředí města Bakov nad Jizerou. Mládež se bude učit připravovat svoje projekty a vize, které musí obhájit před ostatními. Dále jsou organizována pravidelná setkání mládeže mimo školu, chystáme workshopy a práci s mládeží v terénu.

X