Ohlédnutí za Kurzem první pomoci

Dne 12.2.2019 v 16:00 proběhl v Komunitním centru Bakov nad Jizerou Kurz 1. pomoci, pod vedením členky Zdravotnické záchranné služby Dany Slánské. Přednáška byla realizována ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje.

Na začátku přednášky byli účastníci seznámeni s tím, jak postupovat v prvotní fázi krizové situace, v níž se setkají s člověkem v bezprostředním ohrožení života. Učili se, jak správně a co nejrychleji vyhodnotit situaci, aby byla pomoc zprostředkována co nejrychleji, ale zároveň neohrozili své vlastní zdraví a bezpečí. Jakým způsobem kontaktovat složku integrovaného záchranného systému a předložit jim co nejpřesnější informace.

Dále přednáška pokračovala představením zdravotnického záchranného řetězce, při kterém byly vysvětleny a demonstrovány jednotlivé body a úkony, které je důležité vykonávat do příjezdu záchranné služby. Součástí bylo i vyvrácení již zastaralých metod, které byly dříve pokládány za nezbytné při záchraně života a v dnešní době se od nich již ustoupilo.
Následoval výčet nejčastějších druhů zranění, včetně návodu, jak při nich postupovat. Také bylo diskutováno téma účasti u dopravní nehody, jak pracovat ve stísněných podmínkách auta, které předměty lze improvizovaně použít v situacích, kdy je potřeba jednat rychle a není k dispozici lékárnička.

V závěru byl prostor pro dotazy účastníků a také prostor pro nácvik srdeční masáže na figuríně, kterého využili všichni účastníci kurzu.

V Komunitním centru Bakov nad Jizerou připravujeme další kurzy s touto tématikou, ve kterých budou podrobněji probrány specifičtější okruhy První pomoci. Děkujeme všem návštěvníkům za účast. Doufáme, že pro Vás byl kurz přínosem a přejeme Vám, aby jste své nově nabyté znalosti, nemuseli nikdy v praxi použít.

Datum: 13. 2. 2019
Kategorie: Komunitní centrum, Pro dospělé

X