Dětský (školní) klub

Vážení rodiče,

 

velmi rádi bychom Vás seznámili s tím, že od 1.2.2021 se v Bakově nad Jizerou otevírá nový dětský (školní) klub, který je připraven pro školní děti od 1. do 5. třídy a je připraven pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnaní nebo podnikají a chtějí zajistit péči o své děti v době po skončení vyučování do doby, než se vrátí ze zaměstnání.

 

Co je dětský (školní) klub:

Dětský (školní) klub není vzdělávací centrum, školské zařízení a není ani součástí základní školy, jedná se o alternativu ke školní družině, která v současné době nemá v základní škole dostatečnou kapacitu. Cílem je zajistit péči o mladší školní děti po skončení vyučování až do té doby, než se rodiče vrátí ze zaměstnání. Kapacita klubu je 20 dětí.

 

Kde bude klub provozován:

Komunitní centrum Spokojený svět, ul. 5. května 513, Bakov nad Jizerou, pro klub je připravena klubovna se zázemím a zahrada.

 

kdy bude klub fungovat:

Od 1.2.2021 po dobu školního vyučování, tj. mimo školní prázdniny. Provozní doba je od pondělí do pátku ve dnech školního vyučování, a to od 12,00 hodin (po skončení vyučování dětí) až do 17,00 hodin.

 

Pro koho je klub určen:

Klub je připraven pro školní děti od 1. do 5. třídy a je určen pro děti rodičů, kteří se musí věnovat svým pracovním záležitostem a potřebují zajistit bezpečnost a smysluplné trávení volného času svých dětí po dobu, než se vrátí ze zaměstnání zpět.  V klubu děti vyzvedneme ze školy, připravíme pro ně zajímavé hry nebo je necháme jen tak odpočívat, dovedeme je na kroužek a z kroužku, vyřešíme jejich drobné problémy a předáme je v pořádku jejich rodičům. Uděláme vše pro to, aby se děti nenudily a bylo o ně postaráno, než se rodiče vrátí ze zaměstnání.

 

Podmínky přijetí do klubu:

Klub je bezplatný.

Do klubu může chodit žák, který je řádně přihlášen a je uzavřena smlouva s rodiči, kteří jsou pracovně aktivní (dokládá se potvrzení od zaměstnavatele nebo od OSSZ nebo z pracovního úřadu).

 

Jak bude klub fungovat:

S dětmi budou celé odpoledne trávit dvě pečující osoby, které děti vyzvednou ze školy po domluvě a ve spolupráci se základní školou, děti odvedou do klubu a případně doprovodí na zájmový kroužek, kde dítě opět vyzvednou a doprovodí zpět do klubu. Pečující osoby jsou doplněny ještě třetí pečující osobou, která bude pomáhat při procházkách a venkovních aktivitách, a manažerkou projektu, která bude zajišťovat organizačně-právní záležitosti.

Po celou dobu se Vašim dětem budeme věnovat formou her, pro děti připravíme různé výtvarné nebo sportovní aktivity, půjdeme na procházku nebo budou děti moci jen tak odpočívat. Budeme maximálně respektovat přání dětí i jejich rodičů. Pro děti jsou připraveny výtvarné potřeby, hry a hračky, knihovnička, odpolední promítání pohádek apod.

 

Informace, přihláška, podrobné podmínky:

Pokud Vás informace o klubu zaujaly a chtěli byste se dozvědět více, navštivte naše webové stránky: www.spokojeny-svet.cz , napište nám  na: kcbakov@spokojeny-svet.cz nebo volejte: +420 725 966 799.

 

 

Realizační tým klubu

Datum: 18. 1. 2021
Kategorie: Komunitní centrum, Pro děti a mládež, Pro rodiny s dětmi

X